Fin-ante - Financiële ondersteuning en advies
Mijn werkervaring binnen de gemeente en het onderwijs is in grote lijnen als volgt:
 
Gemeente
1e medewerker Beheer, 1e medewerker Beleid, Beleidsmedewerker,
Allround medewerker, financieel consulent, medewerker Beheer, medewerker Belastingen.
 
Onderwijs
Hoofd afdeling Financien AK (14 fte), PO en VO onderwijs, Financieel consulent, Controller Adviseur, Staflid.
 
Binnen deze functies heb ik o.a. ervaring opgedaan met de volgende onderdelen:
 
(Meerjaren) begroting, jaarbegroting, managementrapportages, liquiditeitsbegroting, investeringsbegroting, advisering, jaarrekening, risicomanagement, ontwikkelen van producten, rechtmatigheidscontrole, interne controle, administratieve organisatie, Grondbedrijf, Europese subsidies.
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint